ДГ "Еделвайс"
Детска градина в село Брезница

История

ДГ "Еделвайс" - с. Брезница е открита през м.май 1975г. като първоначално са открити 4 групи с по 25 деца - или общо 100 деца. На всяка група са назначени по две учителки и един помощник-възпитател - общо: 8 учителки, директор, 4 помощник-възпитателки, готвач, касиер-домакин и огняр- или общо 15 човека. По този начин детската градина работи до 1993г. когато поради увеличаване на такса-храна, част от родителите спират децата от целодневен режим на обучение и остават 3 полудневни  групи под ръководството на училището.  През 2000г. родителите отново изявяват желание децата им да бъдат в детска градина на целодневен режим и през 2001г. с подписка от родителите се събират 130 деца от които 100 се приемат в  ДГ, а останалите се превръщат в полудневна група към училището.

Желаещите родители за приемане на децата им в ДГ постоянно расте, внасят се доклади за ново строителсвто, на които община Гоце Делчев отговаря и започва пристройка към ДГ, която е открита през 2015г. за нови две групи с деца  в яслена възраст.