ДГ "Еделвайс"

Детска градина в село Брезница

В Детска градина "Еделвайс" - село Брезница, целодневно се отглеждат, възпитават и обучават около 190 деца.

Сформирани са 9 групи, от които:

 - 2 яслени за деца от 2 до 3 годишна възраст;

 - 7 градински групи, от които:

  • 2 подготвителни за 6 годишните деца; 
  • 2 подготвителни за 5 годишните деца;
  • 1 групa за 4 годишните деца;
  • 2 група за деца от 3 до 4 годишна възраст