ДГ "Еделвайс"
Детска градина в село Брезница

Визия и мисия

I. ВИЗИЯ

ДГ "Еделвайс"има визия да е:

  • Предпочитана среда за 2-7 годишните деца, където  се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Средище на хора, които обичат  децата и професиите си, поддържат квалификацияа си на съвременно равнище,стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация 

 В детската градина растат здрави, свободни и щастливи деца, на които се гарантира сигурността, зачитат се достойнството и правата им, формира  се адаптивност към изменящата се среда, възпитават се в дух на мир, толерантност, умение да живеят с другите, приобщават се към общочовешките ценности и българските традиции.

Детска градина"Еделвайс" е свят на чудеса, в който децата намират своето "Аз" и сбъдват своите мечти, чувстват се разбрани и подкрепяни.Вижданията на колектива на детската градина е, "Да бъдем предпочитан избор на родителите - съвременна и конкуретноспособна алтернатива за възпитание и обучение на децата"!

II.МИСИЯ 

Мисията на детска градина "Еделвайс" е да създава, в партнъорство  с родителите,модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете.

За децата - да подкрепя и вярва в потенициалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, свят на детско щастие и радост.

За работещите в детската градина - да ги мотивира да реализират  в най-висока степен уменията си, като им осигурява  възможност за професионално-творческа изява и подкрепа.

За родителите - да осигури спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

За всички, които  ни партнират - да преоткрият късче от собственоо си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най-святото -ДЕТЕТО!