ДГ "Еделвайс"
Детска градина в село Брезница

Полезно

Koга да потърсим ПСИХОЛОГ !

Адаптация – това е добре познатият процес на приспособяване, който всички живи същества притежават, за да може да съществуват в различни условия и среди. Този процес е колкото познат, толкова и често подценяван, пренебрегван и приеман за нещо, което е вродено и не се нуждае от допълнителна работа. Но дали е така?

Адаптивните способности на всеки човек са развити по различен начин и зависят от много фактори, които се формират още в много ранна възраст, в средата на нашето семейство и връзките и отношенията, които ние развиваме първо с нашите най-близки хора, а след това пренасяме в обкръжаващия ни свят. Част от тези фактори са:

– Способност за изчакване;

– Самоконтрол;

– Ниво на самостоятелност;

– Поемане на отговорност;

– Толерантност към различие;

– Приемане на авторитет – правила, забрани;

– Приемане на последствия от действия и наказание.

Това са едни от най-важните способности, които се включват в процеса на адаптация и тези фактори се повлияват предимно от средата, в която малкото дете расте. Често някои от тези фактори са по-трудни за овладяване и когато има „блокаж” в тези важни способности, това проличава в различни трудности в поведението на детето – изолация, притеснителност, гневни изблици, забавяне в развитието (проговаряне, научаване на тоалетни навици, способност за активно общуване и други), панически страх от раздяла, трудности в съня, агресивно поведение, нисък самоконтрол и други.За какво е важно да говорим?

В предучилищната възраст децата започват "учебната"  дейност, но вместо тетрадка имат да изучат... тялото си и заобикалящия го свят. В тази възраст важните уроци са:

  • как да се храня сам/а;
  • как да се обличам сам/а;
  • как да пия вода от чаша;
  • как да се движа сам;
  • как да спя сам в легло;
  • как се наричат всички тези усещания в тялото ми - болка, тъга, гняв, радост, нетърпение, страх.
  • как да се справям с тези емоции.
  • кои са частите на тялото ми;
  • колко пръста имам и как се наричат те.

Колко много уроци нали? 

 

 Кога да потърсим ЛОГОПЕД!

 

 

Не отлагайте