ДГ "Еделвайс"
Детска градина в село Брезница

Дневен режим

Детска  градина

„Е Д Е Л В А Й С”

           с.Брезница,общ.Гоце Делчев

                

                  Д Н Е В Е Н     Р Е Ж И М                

                                                                                                                             

 

 

1.Прием  на  децата

7.00 ч.  -                                8.15 ч.

2.Сутрешна  гимнастика                                  

8.15 ч. –                                 8.30 ч.

 

3.Закуска                                                           

 8.30 ч. –                                9.00 ч.

 

4.Педагогически ситуации по програма:   

9.15 ч. –                               10.15 ч.

5.Дейности по интереси и индивидуални

    Занимания , дейности извън ДОС :              

11.00 ч.-                              11.45 ч.

6.Обяд

12.00 ч. –                             12.30 ч.

7.Следобеден  сън

13.00 ч. –                             15.15 ч.

8 .Тоалет

15.15 ч. –                             15.30 ч.

9.Подвижни  игри

15.30 ч. –                             16.00 ч.

10.Следобедна  закуска

16.00 ч. –                             16.15 ч.

11.Педагогически  ситуации

16.15 ч. –                             16.45 ч.

12.Свободни игри,индивидуални                           

      занимания и изпращане

 

16.45 ч. –                            18.00 ч.

 

 

Детска  градина

„Е Д Е Л В А Й С”

           с.Брезница,общ.Гоце Делчев

                

Д Н Е В Е Н     Р Е Ж И М                на групите – II,  I  и яслена

 

                       

       РЕЖИМЕН   МОМЕНТ

II                        група

I                                група

Яслена       група

1.Прием   и сутрешно раздвижване

7.00 -                               8.30ч.                                

7.00 -                         8.30ч.          

7.00        -                 8.30 ч.

2.Подтотовка   и   закуска

8.30 -                               8.50 ч.

8.30 -                         8.55ч.                

8.30 -                      9.00 ч.  

3.Дейности съгласно  ДОС

9.15 -                             10.00 ч.

9.15 -                         9.50ч.              

9.15 -                        9.35 ч.

4.Дейности по интереси и индивидуални занимания

10.15 -                            11.45ч.                          

10.30 -                        11.45 ч.

10.00 -                     11.40 ч.

5.Обяд

12.00 -                           12.30 ч.

12.00 -                      12.30 ч.

11.50 -                     12.30 ч.

6.Следобеден  сън

13.00 -                           15.15 ч.

13.00 -                      15.30 ч.

12.50 -                     15.30 ч.

7.Тоалет

15.15 -                           15.30 ч.

15.30 –                      15.45 ч.

15.30 –                    15.45 ч.

8.Подвижни  игри

15.30 -                           16.00 ч.

15.45 -                      16.00 ч.

15.45 -                    16.00 ч.

9.Следобедна   закуска

16.00 -                           16.15 ч.

16.00 -                      16.20 ч.

16.00 -                    16.30 ч.           

10.Педагогическа ситуация

16.15 -                           16.35 ч.

16.15 .                       16.30 ч.

   -------

11.Свободни игри и занимания

16.35 -                           17.00 ч.

16.30 -                      17.00 ч.

16.30-                     17.00 ч.              

12.Изпращане на децата

17.00 -                           18.00 ч.

17.00 -                      18.00 ч.

17.00 -                    18.00 ч.